Historia

Bastuträsk järnvägsstations historia


1893     Järnvägen invigs
1903    Automobil trafik till Skellefteå
1912      Järnväg till Skellefteå
1924     1:a Pressbyråkiosken kommer till Bastuträsk
1939    Ny kiosk då den 1:a blivit för liten
1964    Ny stationsbyggnad invigs
2000-talet och framåt:
1/5 2008  Gunnar & May-Brith Westermark förvärvar stationen
              av Jernhusen AB
2009   påbörjas ombyggnationen av bangården.
2010    Öppnas cafe' samt byggs en ny övervåning med konferans
2018    Virituellt samhällsrum öppnas i fd järnvägskiosken
2020   Entre'plan mellan väntysal / samhällsrum handikappanpassas
2021    Bankomat installeras i entre'n
Invigning 1893
Besök av Kung

Pressbyråkiosken

​​​​​​​
Historien om Pressbyråkiosken vid Bastuträsks järnvägsstation.

Den gamla fristående kiosken i Bastuträsk är byggd på fabrik i Dalsland på en gjuten betongplatta. Den blev levererad 1924. Försäljningen var främst inriktad på tobak, choklad och vykort. Leveranser av dagstidningar kom med tåg men de uteslöt inte leverans med den postbuss som transporterade både folk och varor från Skellefteå. 1939 uppfördes en ny kiosk i Bastuträsk

Ända fram till 2009 var den gamla kiosken helt bortglömd. Ingen hade saknat den, ingen visste vem som byggt den eller var den tagit vägen. Efter en viss efterforskning så påträffades den gamla kiosken inbäddad i björkskog. Med hjälp av entreprenörer transporterades kiosken till sin ursprungsplats vid Bastuträsk nuvarande järnvägsstation.
Bastuträsk järnvägsstation och pressbyråkiosk mellan 1930 & 1950.